Lite mysröjning

Efter ha jobbat på den större röjningen ett bra tag så kände vi att lite mysröj stod på agendan. Det fanns ett område på 0,3ha som en gång i tiden var planterad gran, men som numera var ett tätt björkbestånd. Vad vi däremot hade upptäckt var att det fanns en stor mängd självsådd rönn, en del tall och några ekar.

Vi bestämde oss helt sonika för att dom skulle få stå kvar. Det innebar en tämligen rätt röjning även om det var tätt, men ett av få ställena i skiftet som har plan mark, och låg nära en väg 🙂

Med andra ord lite mysröj 🙂

Före
Efter