Vad hittade vi här?

Vi vandrade runt på ägorna med en virkesköpare när vi plötsligt hamnade i ett område som inte helt var uppdaterat på skogsbruksplanen.

Väldigt intressant att nästan se ut att vara en björk-plantering, men under 1 meters-björkarna hittade man 20-30 cm granar!

Liten klump i magen måste sägas… Dags att göra en plan. Ska vi göra det själv eller leja ut det?

Vi tog ett beslut att vi ska börja med att göra det själva. 2 personer som går halvdagar för att inte börja köra. Vi har ingen aning om hur snabbt vi jobbar, samt uppskatta jobbtid på just detta området. Området är kuperat och ganska tungarbetat med sprängsten.

Hur ska vi tänka då vad det gäller röjningen?

Vi kommer ju i första hand röja fram gran, men i övrigt kommer vi sikta på att spara rönn och ek. Står det väldigt små granar och en större rönn eller ek så får man se hur det ser runt omkring,

Eftersom det är huvudsakligen lövträd så jobbar vi i ganska låg nivå på stubbhöjd, men är det granar som tagit sig lite som vi tar ned så lämnar vi en högre stubbhöjd eftersom det är varmt ute för att förhindra röta.

Vi hittade också små grupper med självsådda små granar, 20 cm i höjd. Dessa om dom inte står nära något annat som man vill prioritera får stå kvar som lite bete, förhoppningsvis kan älgar vara intresserade, men vi vet att det är lite lågt för dom.

Ska bli ett spännande projekt.  Återkopplar inom kort med lite bilder och vad vi kommer fram till 🙂